Ontwerpschets Lokaal Hengelo Wetplein

Trouwe Engel 2022-2023  schetsontwerp schaal 1:20

Aanleiding: Lokaal Fonds Hengelo bestaat ruim vijftig jaar. Om dit jubileum te vieren schenkt de organisatie de inwoners het Kado voor Hengelo. Beoogde locatie: de toekomstige kerktuin achter de Lambertusbasiliek, een nieuwe groene oase in de binnenstad van Hengelo. Er loopt een rode lijn door de geschiedenis van Hengelo. Een lijn die bestaat uit morele waarden als trouw en loyaliteit, aan verbinding en solidariteit aan vertrouwen en vasthoudendheid.

Trouw en loyaliteit, mede ingegeven door Lambertus, de patroonheilige van de kerk en die binnen de kerkgeschiedenis de patroon is van de (huwelijkse) trouw vormden de basis bij de beeldontwikkeling voor een beeld aan het De Wetplein in Hengelo. Trouw en loyaliteit als fundamentele kernwaardes voor een gelukkige samenleving en vooral als een verbeelding van het gedachtegoed van Lambertus. Trouw aan je naaste, je stad, je land, de wereld, de ander en trouw ook aan jezelf, aan wie je bent en met welke verantwoordelijkheid je in de wereld staat. Vertrouwen als zodanig is het cement van een samenleving.

De ‘Trouwe Engel’ moet een beeld zijn dat energie en dynamiek uitstraalt en dat als verbeelding van trouw en loyaliteit, verbinding en ondersteuning laat zien. In de dierenwereld is trouw onder bepaalde soorten dieren opmerkelijk aanwezig. Zwanen bijvoorbeeld blijven hun partner hun leven lang trouw. Na de dood van de partner rouwt de zwaan net als de mens om het verlies. Ik heb de vleugel van een opstijgende zwaan als uitgangspunt genomen en vertaalt in een rechtopstaande vorm waarbij een tweede identieke vleugel- door midden gesneden – in de eerste vleugel valt. De ene vleugel draagt de andere, de tweede vleugel geeft stabiliteit aan de eerste vleugel. Samen vormen ze een soort kruisverbinding. Los van elkaar vallen ze om.

De vleugel is gezien als een symbool van dynamiek en vooruitgang en van de wens te willen opstijgen. Tegelijkertijd de gebondenheid aan de plek want de tweede vleugel zit het vrijelijk opstijgen in de weg. Het is onvermijdelijk voor de stabiliteit. Het lonken naar de vrijheid en tegelijkertijd gebonden zijn aan de aarde. Losraken en bestendiging aaneen gesmeed.

Er is een derde element in de vorm van een schaduwpartij op maaiveld in het wandelpad. Het zonlicht zorgt ervoor dat al wat leeft wordt voorzien van een eigen unieke schaduw. In de nabijheid van de ‘Trouwe Engel’ is deze schaduwvleugel als een alter ego te zien. De ‘Trouwe Engel’ heeft als uitgangspunt de vleugels van een zwaan maar heeft meerdere verschijningsvormen: nu eens een engel, dan een vlinder of de bladeren van een plant.

In deze ontwerpwedstrijd ‘Kado voor Hengelo’ eindigde mijn voorstel uit 49 inzendingen op de tweede plaats. Het was de intentie het beeld Trouwe Engel uit te voeren in brons met een formaat van 260 cm x 200 cm x 300 cm (l x b x h)

Schaduwbeeld op maaiveld: antracietkleurig beton met lichte structuur l x b 300 x 80 cm

 

 

 

 

 

Opdrachtgever:
Jaar:
Locatie: