Domeintafels

Kunstopdracht Centrumplan Gilze 2017

Ontwerp in opdracht van gemeente Gilze voor een vijfdelig ensemble voor het Centrumplan van Gilze met als doel de belevingswaarde van de bebouwde omgeving te versterken. 

Domeintafels, tafels van verbinding

‘De tafel is het belangrijkste werktuig voor de vergadering van de gemeenschap. Aan tafel wordt het dagelijks eten genuttigd, worden plannen gesmeed, hier spreekt men samen, hier speelt men samen en vreemden genieten gastvrijheid doordat ze aan tafel worden genodigd. De tafel is bovendien om zo te zeggen een open, misschien wel eeuwig beeld: wie er vandaag aan vergaderd zijn, herinneren zich de gasten van gisteren en bereiden zich voor op de gasten van morgen’.

(Lambert Tegenbosch, publicatie Om en Bij een Tafel 1997 TVDW)

In veel culturen staat de tafel centraal om elkaar te treffen en te ervaren wat we met elkaar delen. Of het de eettafel of de salontafel is: in vrijwel ieder huis heeft de tafel een verbindende functie. De vergadertafel, de kantinetafel in het schaftlokaal, de operatietafel, de biljarttafel: de tafel is overal en altijd een onmisbaar attribuut. Het voorstel is om voor de collectieve tuin van de nieuwe wijk een samenhangend ensemble van een vijftal tafels te realiseren.

De tafels zijn het gereedschap om het elan van de buurt te intensiveren waardoor het samenleven een hechtere betekenis en invulling kan krijgen. Bewoners kunnen er samen komen om een maaltijd te gebruiken of feest te vieren. Of er kan een ruilbeurs of boekenmarkt georganiseerd worden. Er kan een buurtvergadering worden gehouden, plannen gesmeed of een spel gespeeld. Als er feest is kan de tafel fungeren als podium voor de toespraak waarna de band er bovenop springt. Het park als tuinkamer krijgt een ensemble van een aantal onderscheiden tafels die een samenhangend lint vormen. Terwijl iedere tafel in aard en identiteit een uniek karakter heeft, vormen de tafels samen een serieel geheel in verbondenheid. De geschiedenis, het heden en de toekomst zijn ingrediënten voor de unieke identiteit van elk der tafels.

De tafels dragen bij tot ontmoeting en beleving in de wijk. In een open en solidaire samenleving is lokale verbondenheid belangrijk om tot nieuwe vormen van samenwerking te komen. Een wereld die door globalisering en digitalisering alsmaar uitdijt heeft fysieke contrapunten nodig in de nabije omgeving, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In een samenleving waarin mensen elkaar weten te vinden kunnen ideeën vruchtbaar worden gedeeld en krijgt het spook van eenzaamheid minder kans om toe te slaan. Die zomeravond die ze buiten deelden, die Paasbrunch, hightea of koffietafel op zondagmiddag heeft niet alleen op het moment zelf zijn betekenis. Het kan de opmaat zijn om vriendschap te sluiten of een band te ontwikkelen die ook als het buiten te koud is zijn weerslag zal vinden in de samenleving.

Opdrachtgever: Gemeente Gilze
Jaar: 2017
Locatie: n.v.t.