Schetsontwerp Jacobsladder ‘Tamen per veniam’

Jacobsladder is in 2018 ingestuurd als voorstel in een ontwerpwedstrijd om een nieuwe torenspits te realiseren op de Sacramentskerk in Tilburg aan de Ringbaan Oost.

De stad Tilburg is vertrouwd met torens. Van oudsher waren het de kerken, gevolgd door de fabrieken met hun schoorstenen. Aan het einde van de twintigste eeuw sneuvelden deze bakens van vertrouwen eeuwig zielenheil en dagelijks brood één voor één. Parallel met de sloop ervan verrezen langs de oost-westas van de stad moderne nieuwe landmarks als Westpoint aan de Ringbaan-West, de Stadsheer in de Spoorzone en het Interpolisgebouw: markante herkenningspunten voor bezoekers en bewoners. De Sacramentskerk aan de Ringbaan-Oost vormt de laatste van de hogere gebouwen op deze as. De verdwenen torenspits heeft een equivalent nodig om dit volume als kenmerkend stedelijk baken in deze rij te markeren.

Met mijn voorstel voor een cluster van goudkleurige ladders op het dak van de Sacramentskerk zie ik de mogelijkheid een ruimtelijke sculptuur te realiseren dat als een baken van herkenning op grote afstand is te zien en van elke zijde een ander aanzicht zal bieden. Ladders die naar de hemel reiken, in de verbeelding de weg omhoog naar het onmetelijke firmament. De jacobsladder Tamen per Veniam (toch zal ik bereiken) wil een beeld zijn van hoop en blijvend streven en reiken, van doorgaan, van een eeuwig en in een constructieve samenwerking mét en óp elkaar bouwen en vertrouwen.

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Jaar: 2018
Locatie: n.v.t.