Pantha Rei

Pantha Rei

In de randvoorwaarden van de opdracht stonden begrippen genoemd als engagement, saamhorigheid en een collectief partnerschap. In Zeeland is de specifieke dagelijkse ervaring dat water, lucht en land een eenheid vormen. Het zijn deze oersymbolen van het Nederlands...
Rots in de branding

Rots in de branding

In de opdrachtomschrijving werd aangegeven dat ontmoeting centraal zou moeten staan in het kunstwerk. Anders dan een afspraak berust de ontmoeting – en dat geldt zeker voor de openbare ruimte – op toeval. De toevallige ontmoeting is spannender dan de geplande...

STROOMBOOM 2004

Schetsontwerp Waterschap Aa en Maas De geografische kaart van het gebied dat onder de hoede staat van het Waterschap Aa en Maas laat zien hoe tal van waterlopen het gebied dooraderen. Ze doorsnijden het gebied als een levend kantwerk en vormen de voedingsbodem voor...