Stroomboom

De geografische kaart van het gebied dat onder de hoede staat van het Waterschap Aa en Maas laat zien hoe tal van waterlopen het gebied dooraderen. Ze doorsnijden het gebied als een levend kantwerk en vormen de voedingsbodem voor wat in hun bedding en langs hun oevers leeft.

In dit noordoostelijke deel van de provincie vormt het water een filigraan weefsel aan de voet van het Brabantse zand, een schitterend vloeiend patroon, getekend als de wang van een oude dame en tegelijkertijd een leven brengend fluïdum, een schoonheidselixer.

De Stroomboom torst het stroomgebied van het waterschap met een kruin als een arabeske lijntekening. Staat in de ruimte als een bevroren danser op één been die zijn balans zoekt. Een stevige ader met vertakkingen en knooppunten waar bij tijd en wijle water uit gutst, sijpelt, druppelt en die aarde en hemel verbindt
De boom die staat voor al wat groeit en bloeit, die rivieren en waterlopen begrenst en kadreert, die symbool staat voor het leven zelf en waar het water noodzakelijk voor is.
Het vallende water vormt opnieuw een weefsel, een semi-transparant doorzichtig gordijn, steeds in beweging.

(niet uitgevoerd, ontwerpen opgenomen in collectie Waterschap Aa en Maas)

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
Jaar: 2004
Locatie: Ontwerpen opgenomen in collectie Aa en Maas