Naïaden

‘In de stadsgracht van Oudewater spiegelen drie figuren zich met hun alter ego onder water. Zij representeren het zijnde en het niet zijnde, het materiële en immateriële, werkelijkheid en herinnering, leven en dood. ‘Trefwoorden in de opdracht waren: leven en dood, toekomst en verleden, water en beweging, vrijheid en verdediging.

Het water werd de bron voor de fantasie. Het lijkt stil te staan. Is een spiegel van de fysieke werkelijkheid. Scherp staat de wereld eromheen op z’n kop getekend. Het levert een dubbele wereld: het zijnde en het niet-zijnde, het fysieke en de weerkaatsing, het materiële en immateriële en het verwijst naar werkelijkheid en herinnering, naar leven en dood. Vanuit die waarneming ontstonden drie figuren op het water die ik ‘Naiaden’ noemde, waternymfen. Ze spiegelen zich met hun alterego onder water. Ze buigen zich voorover en hun opvallend lange haren raken het wateroppervlak. Met hun geslachtsloze lichaam vormen ze een boog van het ene punt op het water naar het andere. De beelden bóven water representeren de fysieke werkelijkheid, het aanraakbare leven terwijl hun weerkaatste echo een metafoor is voor de herinnering, het nabeeld, de rimpelende spiegeling van de onaantastbare dood, hoogstens zo nu en dan bedekt door waterlelies.

Naïaden schouwen als Narcissus, maken een cyclische beweging in de ruimte, zijn aanwezig en voorbij. Benen verbinden zich met benen en haren vervlechten met haren in een eeuwigdurend weerkeren. Zo zijn leven en dood verbonden en zullen elkaar niet loslaten.

l x b x h : 100 x 60 x 200 ( 3x)
materiaal:brons
fotografie: Henk Geraedts

Opdrachtgever: Gemeente Oudewater
Jaar: 1998
Locatie: Waardsedijk stadsgracht Oudewater