Cirkels in de tijd

Materiaal: brons/beton/staal
Voor de drie beelden in samenhang in de nieuwbouwwijk Hassinkbrink in Haaksbergen zijn een drietal cultuurhistorische kenmerken van dit gebied als motief genomen:

  • de landbouwmachines die gisteren hier hun arbeid verrichtten
  • de hedendaagse forens (reiziger, trekker, nomade)
  • de machines die vandaag en morgen voor de aandrijving van Haaksbergen zorgen.

Centraal bij de agricultuur, forens en industrie staat de beweging, de mobiliteit. Als symbool voor deze beweging die heden en verleden met elkaar verbindt is gekozen voor het wiel. Het wiel als teken van verdwijnen en voorbijgaan.

De cirkelvorm als een onomwonden teken op afstand. Maar ook, voor wie het nadert, een heel precieze detaillering waarbij het profiel bijzondere aandacht krijgt. Want of het nou met kar en paard, per trein, bus of in een snelle bolide is: mensen trekken permanent sporen over de aarde.Die sporen zijn bijzonder. Ze worden gevormd door het profiel van de band. Het profiel van de band geeft grip op de weg. Profielen laten herinneringen achter van aanwezigheid. Het profiel dat houvast geeft op de ondergrond, dat zorgt dat je niet wegglijdt. Dáár kan de geschiedenis fragmentarisch worden geschreven of verbeeld, dáár is ruimte voor betekenisvolle verfijning. Het wiel als een teken in de ruimte: van dichtbij te lezen als een boek.

Bij deze opdracht heeft participatie van burgers een belangrijke rol gespeeld. De burgers mochten een keuze maken uit schetsontwerpen van vier kunstenaars. Zelf heb ik eigener beweging aangehaakt op deze participatie door de diverse basisscholen te betrekken bij de realisatie van de kunstwerken. Met alle groepen 7 van de 15 basisscholen en met de kleutergroepen van een van de scholen is een educatief project gestart. Dankzij een substantiële bijdrage van de provincie Overijssel kon op deze 15 scholen een tweedelige workshop worden aangeboden met als thema ‘Cirkels in de Tijd’. Er was een schrijfsessie met korte verhalen en gedichten en een tekensessie werd gevolgd door een schildersessie met fantastische resultaten. De kleutergroepen maakten tekeningen die verwerkt werden in textiel waarmee een bankje in de hal van de school werd gestoffeerd.

Opdrachtgever: Gemeente Haaksbergen
Jaar: 2007
Locatie: Nieuwbouwwijk Hassinkbrink