Holocaust herdenkingsteken

Als gedenkteken aan de Holocaust heb ik ervoor gekozen een monumentaal sculptuur te realiseren gebaseerd op de boom die symbool staat voor al wat groeit en bloeit, voor de verbinding van hemel en aarde, de boom als verbeelding van vitaal leven.

Volgens het Bijbelse verhaal plantte God behalve de boom der kennis van goed en kwaad ook het symbool voor eeuwig leven en verrijzenis, de levensboom, in de Hof van Eden. Deze is in vrijwel alle culturen uitgegroeid als de verbindende schakel tussen hemel en aarde, als de as waaromheen alle leven draait en tot stand komt.

Terwijl de levenssappen van boven naar beneden en van beneden naar boven stromen reikt hij met zijn takken omhoog naar de hemel en staat met de stam als verbinding tegelijkertijd stevig geworteld in de aarde. Hemel en aarde, leven en dood, als ook de eeuwigheid, zijn onlosmakelijk verbonden in het concept van de levensboom.

Lees ook: Wat weg is wordt opnieuw gezien

Fotografie: Peter Cox, Joep Vogels

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Jaar: 2020
Locatie: Vrijheidspark, Tilburg