Dein

DEIN is een rechtstandige doosvorm met een vloeiende contour en gebogen zijwanden, waaruit vleugelachtige vormen zijn uitgezaagd. Het gatenpatroon dat zo ontstaat is aan de binnenzijde afgeschermd door donkere voiles, Hierdoorheen wordt de ruimte in het beeld zichtbaar. Die transparantie geeft het beeld iets lichtvoetigs, heft de zwaarte op van het materiaal waarvan het beeld is gemaakt. – daardoorheen is weer lege ruimte in het beeld zichtbaar.

Auteur: Sonja Herst in De Muze als Motor 1996

Zie ook deze vermelding van de Stichting Kunst in de openbare ruimte.

Opdrachtgever: n.v.t. - aangekocht door het Noord-Brabants museum in ’ s Hertogenbosch
Jaar: 1989
Locatie: Psychiatrisch centrum Vrederust, Halsteren (in bruikleen)