T: 0031 (0)6 241 26 539     E: tinevandeweyer@ziggo.nl

POLDERPEIL

Wie jarig is trakteert. Zo ook in Zeeland. Daar viert de Koninklijke Maatschap (KMWP) in 2014 het 200 jarig bestaan van de Wilhelminapolder. En wist in vijf jaar tijd samen met het CBK Zeeland en SKOR hemel en aarde te bewegen om een omvangrijk kunstwerk over negen delen door de hele polder geplaatst te krijgen. Michael Beutler (Duitsland 1976) won de prijsvraag waar behalve hijzelf nog drie kunstenaars aan deelnamen. Ofschoon Beutler in een interview met Hinde Haest in MetropolisM 6 2013 nadrukkelijk stelt dat het kunstproject ‘Polder Peil’ geen... Lees meer →

KUNST ZOEKT BOER

  Dat er een relatie is tussen kunst en natuur is een wet van Meden en Perzen. Door de eeuwen heen weet de kunstenaar zich geïnspireerd door de natuur. De vitale betekenis van al wat groeit en bloeit, de soortenrijkdom van het leven op aarde zijn sinds jaar en dag een bron van de verbeelding. De kunstenaar kán natuurlijk de esthetische lofzang op de natuur tot onderwerp hebben maar kan ook de revolte aangaan. Dan zet hij – en veel vaker is dat een zij – bestaande patronen terzijde, gaat... Lees meer →

DOUZE POINTS !

  Kunstopdrachten worden allengs schaarser en ook musea beschikken over steeds geringere aankoopbudgetten.Gelukkig resteren in een uitgekleed cultuurlandschap waarin ook de particuliere kunstkoper de hand op de knip houdt als laatste strohalm nog een aantal kunstprijzen. Sinds 1998 wordt tweejaarlijks in Apeldoorn de Wilhelminaring uitgereikt die een oeuvreprijs is voor kunstenaars die in de ogen van een per editie wisselende jury met zijn of haar werk van bijzondere betekenis is voor de Nederlandse sculptuur. En in het deftige Laren heeft de Stichting Vrienden van het Singermuseum het initiatief genomen om... Lees meer →

DEN OPHEF

  ‘Een ringbaan heeft behoefte aan zekere rust en kalmte, opdat de stadsbewoner op aangename wijze zijn stad kunne rondwandelen, of te paard of per rijwiel haar kunne rondrijden en opdat het doorgaand interlocale verkeer niet onnoodig gehinderd worde. “ aldus ir. Rückert in 1917 bij de presentatie van zijn plannen voor het Ringbanenstelsel rond Tilburg. Nadat hij over de locatie al had gezegd dat ‘de ringbaan de bestaande stadsbebouwing zoo dicht mogelijk omsluit langs rechte of flauw gebogen lijnen, zoodat de plaats ervan wordt bepaald door de meest uitstekende... Lees meer →

AANÉÉN

  De Zone Theatraal, onmiskenbaar theatraal, is het werk dat Berlinde De Bruyckere (Gent,1964) t/m 29 mei 2013 toont in Museum De Pont in Tilburg. In sculpturen en tekeningen zijn beklemmende thema’s verbeeld die het leed, de smart en de pijn van al wat leeft, van mens en dier, zichtbaar maken. Centraal in het museum, op de haast heilige plek waar Planet Circle (1991) van Richard Long sinds de opening in 1992 het museum heeft mogen inwijden, staat nu De Zone (1996). Een enorme boerenkar met vrolijk gekleurde wielen is... Lees meer →

TRIOMF VAN DE ZUIGKRACHT

  Zwart en oogverblindend</br> In 2012 bestaat het museum De Pont in Tilburg twintig jaar en de in Londen woonachtige Anish Kapoor (1954) was een van de twintig kunstenaars wiens werk destijds bij de opening werd getoond. Het museum bleef de kunstenaar volgen en van deze kunstenaar van de tegenstelling kreeg Nederland in 1995 de eerste solotentoonstelling te zien. En gelooft zijn ogen niet. Want dat die zwarte cirkel van een halve meter doorsnee op de vloer in een van de wolhokken in werkelijkheid een diep bolvormig gat in de... Lees meer →

BRUGGEN BOUWEN

Nu schraalhans de scepter zwaait in de keuken van de kunst zouden kunstenaars hun kennis en expertise moeten kunnen aanwenden bij de aanleg van noodzakelijke infrastructurele werken als bruggen,bushokjes, tunnels,verlichting en bestrating. Al decennialang zijn toeristen verrukt van prachtige bestratingspatronen in zuidelijke landen, met bosjes gaan ze kijken naar historische bruggen in Amsterdam. Een theehuis van de hand van Kormeling in een park in Breda is een trekpleister van jewelste. Het betrekken van kunstenaars bij de aanleg van functionele bouwwerken is lonend tot in lengte der jaren. Automobielen in Amsterdam... Lees meer →

IN-BETWEEN THINGS

Hybride kunst De presentatie van het werk van Papa Adama, Huma Bhabha. Jimmie Durham, George Osodi, Daniel Spoerri en Clemens van Wedemeyer die tot 8 augustus 2010 was te zien in Stedelijk Bureau Amsterdam bood een fascinerend doorkijkje in een artistiek denkklimaat waar antropologische grenzen niet meer bestaan. In de nieuwsbrief die curator Kerstin Winking over In-betweenThings samenstelde komt het woord ‘ hybride’ in relatie tot elk kunstwerk veelvuldig voort. De kunstwerken van de diverse kunstenaars zijn samengesteld uit loze materialen, rommel van de vlooienmarkt, resten bouwafval, parafernalia van de... Lees meer →

BEELDEN ZIJN STOM

Beelden kennen geen woorden, beelden zijn stom.Beelden spreken beeldentaal, beelden maken onhoorbare gebaren in de ruimte, construeren gebarentaal. En een gebaar siert het omslag van het boek dat Hanneke Klinkum heeft uitgegeven over de kunstwerken die ze in de afgelopen 20 jaar maakte. Op een donkergrijs fond is een geflockte ijle lijntekening te zien. Een elegante hand is het, wijsvinger en pink omhoog, middelste vingers lichtgebogen vooruitgestoken raken de duim: kijk een hertje. Een wollig, woordeloos, intens violet draadje als een borduursel op een donkergrijze lei: dat is de titel... Lees meer →

VAN LEDSCHERM NAAR MEDIAFACADE

Van ledscherm naar mediafacade, over digitale kunst in de openbare ruimte In de 21e eeuw zijn in wereldsteden billboards door beeldschermen vervangen. De ledtechniek van de afgelopen jaren heeft de vlucht naar voren van nieuwe media in het publiek domein enorm vergroot. Inmiddels heeft ook de kunstwereld het beeldscherm in de openbare ruimte omarmd en heeft een groeiend aantal hedendaagse kunstenaars hun arsenaal uitgebreid met bewegend beeld en geluid. Meer en meer lijkt de dynamische kunst die op interactie en communicatie is gericht de statische sculptuur van het toneel in... Lees meer →

« Older Entries Newer Entries »

Contact

Adresgegevens

Tine van de Weyer
Mr.Stormstraat 17
5041 CN TILBURG
T: 0031 (0)6 241 26 539
E: tinevandeweyer@ziggo.nl

×