DOUZE POINTS !

  Kunstopdrachten worden allengs schaarser en ook musea beschikken over steeds geringere aankoopbudgetten.Gelukkig resteren in een uitgekleed cultuurlandschap waarin ook de particuliere kunstkoper de hand op de knip houdt als laatste strohalm nog een aantal kunstprijzen. Sinds 1998 wordt tweejaarlijks in Apeldoorn de Wilhelminaring uitgereikt die een oeuvreprijs is voor kunstenaars die in de ogen van een per editie wisselende jury met zijn of haar werk van bijzondere betekenis is voor de Nederlandse sculptuur. En in het deftige Laren heeft de Stichting Vrienden van het Singermuseum het initiatief genomen om... Lees meer →