DEN OPHEF

  ‘Een ringbaan heeft behoefte aan zekere rust en kalmte, opdat de stadsbewoner op aangename wijze zijn stad kunne rondwandelen, of te paard of per rijwiel haar kunne rondrijden en opdat het doorgaand interlocale verkeer niet onnoodig gehinderd worde. “ aldus ir. Rückert in 1917 bij de presentatie van zijn plannen voor het Ringbanenstelsel rond Tilburg. Nadat hij over de locatie al had gezegd dat ‘de ringbaan de bestaande stadsbebouwing zoo dicht mogelijk omsluit langs rechte of flauw gebogen lijnen, zoodat de plaats ervan wordt bepaald door de meest uitstekende... Lees meer →