T: 0031 (0)6 241 26 539     E: tinevandeweyer@ziggo.nl

DOMEINTAFELS

Domeintafels Gilze Een ensemble van vijf tafels Het parkachtige buitengebied rond de nieuwe wijk in het centrumgebied van Gilze kan worden gezien als de collectieve tuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Deze buitenkamer biedt gelegenheid om elkaar tegen te komen, te spelen, een praatje te maken of om gezamenlijk te verpozen. In veel culturen staat de tafel centraal om elkaar te treffen en te ervaren wat we met elkaar delen. Of het de eettafel of de salontafel is: in vrijwel ieder huis heeft de tafel een verbindende functie. De vergadertafel,... Lees meer →

FUCKING HELL

FUCKING HELL   Fucking Hell (2008) van het geruchtmakende Britse kunstenaarsduo Jake & Dinos Chapman (Cheltenham 1966, London 1962) vormt dit najaar samen met de hemelse video-installatie Homo Sapiens Sapiens (2005) van de Zwitserse Pippilotti Rist en het videowerk Aeon (2016) van de Nederlandse kunstenaar en filmmaker Gabriel Lester het drieluik Heaven, Hell & Earth dat geïnspireerd is op het werk van Jeroen Bosch. Gabriel Lester tekende voor de bijzondere en evenwichtige enscenering van de tentoonstelling. Tine van de Weyer   Als een Phoenix De installatie Fucking Hell ( 1999)... Lees meer →

In het oog van De Storm

  Het moet de Voorzienigheid zelf zijn geweest die ervoor heeft gezorgd dat juist in deze turbulente zomer van 2014 de solotentoonstelling ‘De Storm’ van Johan Creten ((St.Truiden,1963) een plaats opeist in Hortiflora van het Middelheimmuseum in Antwerpen. Natuurlijk, het is het jaar van de herdenking van de Grote Oorlog en het werk van deze internationaal gerenommeerde Belgische wereldreiziger sluit in alle opzichten naadloos aan bij de angst en vertwijfeling waar de geschiedenis ons 100 jaar geleden mee heeft opgezadeld. Bij de samenstelling van deze tentoonstelling kon echter niemand bevroeden... Lees meer →

BELSLIJNTJE conceptontwikkeling

Het project BelsLijntje werd in maart 2010 geboren. De toenmalige nachtburgemeester Zeus Hoenderop had zich weten te omringen door een aantal vrouwen die per maanmaand zijn ‘maanscout’ zouden zijn. Iedere maanscout kreeg de opdracht iets te bedenken wat bevruchtend zou zijn voor de stad. Iets wat mensen zou inspireren en waar ze rijker van zouden worden. Vanaf 30 maart was ik de maanscout naast de nachtburgemeester. Ik koos voor het thema van de verbinding en bedacht het project ‘Bels Lijntje SouvenirSmokkelSnoer (145)’. Het was een koppeling van mijn werk als raadslid... Lees meer →

Snoeproute Goirke, een project van lange adem

Zwerfafvalproject Snoeproute Goirke Schoon, heel en veilig is belangrijk voor de leefbaarheid. In een voorverpakte wereld belandt veel afval op straat. Het gevolg is verloedering en een gevoel van onveiligheid. Mensen kunnen daar veel zelf aan doen. Met name omgevingen van scholen hebben veel last van zwerfafval. De titel ‘snoeproute’ voor de straat tussen school en dichtstbijzijnde supermarkt klinkt vrolijk maar is vaak een vorm van ergernis voor omwonenden. De aanpak ervan is er een van lange adem. In februari 2011 verscheen in het Brabants Dagblad een foto van een aantal... Lees meer →

POLDERPEIL

Wie jarig is trakteert. Zo ook in Zeeland. Daar viert de Koninklijke Maatschap (KMWP) in 2014 het 200 jarig bestaan van de Wilhelminapolder. En wist in vijf jaar tijd samen met het CBK Zeeland en SKOR hemel en aarde te bewegen om een omvangrijk kunstwerk over negen delen door de hele polder geplaatst te krijgen. Michael Beutler (Duitsland 1976) won de prijsvraag waar behalve hijzelf nog drie kunstenaars aan deelnamen. Ofschoon Beutler in een interview met Hinde Haest in MetropolisM 6 2013 nadrukkelijk stelt dat het kunstproject ‘Polder Peil’ geen... Lees meer →

KUNST ZOEKT BOER

  Dat er een relatie is tussen kunst en natuur is een wet van Meden en Perzen. Door de eeuwen heen weet de kunstenaar zich geïnspireerd door de natuur. De vitale betekenis van al wat groeit en bloeit, de soortenrijkdom van het leven op aarde zijn sinds jaar en dag een bron van de verbeelding. De kunstenaar kán natuurlijk de esthetische lofzang op de natuur tot onderwerp hebben maar kan ook de revolte aangaan. Dan zet hij – en veel vaker is dat een zij – bestaande patronen terzijde, gaat... Lees meer →

DOUZE POINTS !

  Kunstopdrachten worden allengs schaarser en ook musea beschikken over steeds geringere aankoopbudgetten.Gelukkig resteren in een uitgekleed cultuurlandschap waarin ook de particuliere kunstkoper de hand op de knip houdt als laatste strohalm nog een aantal kunstprijzen. Sinds 1998 wordt tweejaarlijks in Apeldoorn de Wilhelminaring uitgereikt die een oeuvreprijs is voor kunstenaars die in de ogen van een per editie wisselende jury met zijn of haar werk van bijzondere betekenis is voor de Nederlandse sculptuur. En in het deftige Laren heeft de Stichting Vrienden van het Singermuseum het initiatief genomen om... Lees meer →

DEN OPHEF

  ‘Een ringbaan heeft behoefte aan zekere rust en kalmte, opdat de stadsbewoner op aangename wijze zijn stad kunne rondwandelen, of te paard of per rijwiel haar kunne rondrijden en opdat het doorgaand interlocale verkeer niet onnoodig gehinderd worde. “ aldus ir. Rückert in 1917 bij de presentatie van zijn plannen voor het Ringbanenstelsel rond Tilburg. Nadat hij over de locatie al had gezegd dat ‘de ringbaan de bestaande stadsbebouwing zoo dicht mogelijk omsluit langs rechte of flauw gebogen lijnen, zoodat de plaats ervan wordt bepaald door de meest uitstekende... Lees meer →

AANÉÉN

  De Zone Theatraal, onmiskenbaar theatraal, is het werk dat Berlinde De Bruyckere (Gent,1964) t/m 29 mei 2013 toont in Museum De Pont in Tilburg. In sculpturen en tekeningen zijn beklemmende thema’s verbeeld die het leed, de smart en de pijn van al wat leeft, van mens en dier, zichtbaar maken. Centraal in het museum, op de haast heilige plek waar Planet Circle (1991) van Richard Long sinds de opening in 1992 het museum heeft mogen inwijden, staat nu De Zone (1996). Een enorme boerenkar met vrolijk gekleurde wielen is... Lees meer →

« Older Entries

Contact

Adresgegevens

Tine van de Weyer
Mr.Stormstraat 17
5041 CN TILBURG
T: 0031 (0)6 241 26 539
E: tinevandeweyer@ziggo.nl

×